Search

4. การ์ด Nemo คืออะไร

Nemo การ์ดคือ การ์ดที่ใช้ยืนยันอัลบั้มแท้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Nemoz
สามารถยืนยันอัลบั้มได้ทั้งหมด 3 แบบ คือ
Nemo การ์ดแบบชนิด NFC , แบบใช้รหัส Nemo ,แบบใช้ QR
แบบ NFC : เป็นการยืนยันโดยใช้ชิป NFC ที่อยู่ในการ์ดพลาสติกโดยผ่านสมาร์ทโฟนที่รองรับฟังก์ชัน NFC ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Nemoz แตะ การ์ดNemo ที่ด้านหลังสมาร์ทโฟนเพื่อยืนยันยืนยันว่าเป็นอัลบั้มแท้ จึงจะสามารถลงทะเบียนในบัญชีได้
แบบใช้รหัส Nemo : เป็นการยืนยันโดยใช้รหัส Nemoด้านหลังการ์ดสแกนผ่านฟังก์ชันกล้องของแอปพลิเคชั่น Nemoz , ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Nemoz กดเครื่องหมาย ‘+’ และกดเลือก ‘Nemo Code’ สแกนด้านหลังการ์ด Nemo เพื่อยืนยันว่าเป็นอัลบั้มแท้ จึงจะสามารถลงทะเบียนในบัญชีได้
แบบใช้ QR : เป็นการยืนยันโดยใช้ QR ด้านหลังการ์ดสแกนผ่านฟังก์ชั่นกล้องของแอปพลิเคชั่น Nemoz , ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Nemoz กดเครื่องหมาย ‘+’ และกดเลือก ‘QR’ สแกนรหัส QRด้านหลังการ์ด Nemo เพื่อยืนยันว่าเป็นอัลบั้มแท้ จึงจะสามารถลงทะเบียนในบัญชีได้