Search

34. Saya ingin mendaftar/menyahdaftar peranti.

Klik menu di bahagian atas sebelah kanan dan klik butang pengurusan peranti berdaftar.
Anda boleh melihat peranti yang didaftarkan dalam akaun anda.
Anda boleh mendaftar sehingga 2 peranti bagi setiap akaun anda.
Sebaik sahaja anda telah memilih peranti yang anda ingin batalkan pendaftaran dan klik pada butang 'Nyahdaftar', peranti tersebut akan dinyahdaftarkan.
Selepas menyahdaftar peranti yang didaftarkan, anda boleh mendaftarkan peranti baharu.
Pendaftaran/Nyahdaftaran peranti boleh dilakukan sebulan sekali.